Често задавани въпроси:

Вярваме ли в някакви абсолютни истини?

Ние осъзнаваме, че не притежаваме някаква единствена и изключителна истина. Тези, които изповядват закостенели принци­пи, без значение колко е велика тяхната философия, са затво­рили вратата си за истината, за знанието и за собственото си развитие. Многообразието е двигател. Еднос­транчивостта е най-голямата грешка в живота. Но ако трябва с няколко думи да определим принципите си, то те биха звучали приблизително така:

Справедливост (равнопоставеност, честност, многообразие)

Солидарност (взаимопомощ, сътрудничество, толерантност, алтруизъм)

Самоуправление (свобода, независимост, пряка/реална демокрация и консенсус.)

Имаме ли догми?

Да, само една: никога и за нищо да нямаме догми.

Коя от официалните религии признаваме?

Уважаваме и признаваме всяко учение, религия или философия, които се стремят към Добруването на хората, към постоянно повишаване качеството на живот на отделния гражданин и на обществото като цяло.

В какво вярваме?

Ние вярваме, че Човеците са Братя, че Природата ни е Майка, че Духът, одухотворяващ всеки един от нас ни е Баща и че силата ни е в Единението около човешките добродетели.

Как може такава вяра да бъде организирана?

Според нас най-добрата организация е създаването на отделни общности, които да бъдат обединени в национална и след това в глобална мрежа на алтернативно живеещите хора. Вярваме, че най-доброто управление е това, което най-малко управля­ва, т.е. самоуправлението. Ние в еднаква степен отхвърляме всички форми на диктатура и хаос. Самоуправлението, обаче, е възможно в среда на хора с висок морал и осъзнатост, заради което е добре да има повече общуване и споделяне между нас, повече радост и забавления, за да се опознаем по-добре, да си помагаме и подкрепяме, за да работим заедно по-хармонично, с повече разбиране и търпение. Чудесен пример за това са неделните хора, организиране вече в почти цялата страна!

Какъв е нашия план за действие?

Нека оставим настрана всичко, което ни разделя: политически, социални, религиозни или философски различия. Да обединим всички сили, подкрепящи общото ни добруване, еволюцията и живота чрез постоянно и непрекъснато използване на човешките добродетели. Накратко: да правим само това, което искаме да ни бъде направено.

Как можем да постигнем това?

Взаимното опознаване води до взаимно разбирателство. Взаимното разбирателство води до взаимно сътрудничест­во. Сътрудничеството води до мир, който е единственият път за оцеляване на човечеството на тази планета.

Вярваме ли в постигане на щастието?

В стремеж към задоволяване на егоистични желания и цели щастието е много трудно постижимо, но то много леко и естествено се преживява заедно, в уважение и взаимопомощ. Щастието е пълно, когато е съвместно преживяно и споделено.

Как можем да подобрим обществото?

Като подобрим себе си. Като не допускаме насилие и водим семпъл, естествен, здравословен и одухотво­рен живот. Тогава и колективната експлоатация в широк ма­щаб постепенно ще изчезне, тъй като цялото зависи от ато­мите, от които е изградено.

Като се обединим за задоволяването на потребността от физическо оцеляване на всяко живо същество. Напълно и изцяло подкрепяме проекта за Безусловен Базов Доход за всеки пълнолетен българин. Повече информация за него може да бъде намерена в сайта:  www.bbd.bg

Нашият  път актуален ли е през 21-ви век?

При постоянно растящата инфлация и рецесия,  световната икономическа криза и разпада на неолибералната икономика, ние дълбоко вярваме, че Обединението около морално-етични Ценности и Добродетели носи изключително ценни и навременни дарове за та­зи епоха, в която е толкова трудно човек да се ориентира. Днес, повече от всякога, ние имаме нужда от един просветлен практичен идеализъм или с други думи: духовен прагматизъм.

Вярваме ли в свободата?

Абсолютно, стига свободата на едни да не ограничава сво­бодата на други.

Може ли с накратко, с прости думи да бъде изразено всичко казано до тук така, че и дете да го разбере?

В нашата общност ние развиваме добродетелите.

 1. Ние се уважаваме
 2. Ние се изслушване
 3. Ние си помагаме
 4. Ние се учим, работим, споделяме и творим
 5. Ние играем и се веселим
 6. Ние сме действени и граждански активни, ние защитаваме Доброто, ние сме един отбор
 7. Ние уважаваме партньорството, развиваме етика и осъзнатост
 8. Ние следим за мислите, думите и делата си
 9. Не приемаме нищо лично и затова не се обиждаме
 10. Не предполагаме, а питаме
 11. Ние даваме най-доброто от себе си
 12. Ние мечтаем СМЕЛО

-----------------------------------------------

Заключение:

Злото съществува защото Доброто си кротува. Затова нека бъдем граждански активни и се свързваме помежду си за активни действия.

Заедно сме сила!

Заедно можем всичко!

Нека се обединим, за да приемем Добруването като естествен и заслужен начин на живот на хората!

Време е за промяна! Време е за Добруване за всички!

И това време е СЕГА!

Няма по-голяма сила от силата на една идея, чието време е дошло.

/
template joomla by JoomSpirit