Защо живот в общност?

1. За да осъществим заедно нашата визия, защото ЗАЕДНО сме силни.

2. За да живеем устойчиво.

-          Да създадем условия за добър, достоен човешки живот, защото устойчивостта на обществото зависи от доброто положение на членовете й във всеки един аспект – от емоционален и социален (да бъде приет и ценен) до икономически .

-          Да живеем в постоянен стремеж към чисто биологично производство на хранителни стоки, за да избегнем употребата на изкуствени химически храни.

 

3. За да живеем хармонично с природата.

-          Да развиваме природо- и ресурсо-щадящи технологии

-          В ненасилие спрямо себе си, другите, животните и заобикалящата ни среда.

 

4. Да развиваме добродетели, за да живеем задружно и хармонично помежду си: уважение, изслушване, толерантност, зачитане на различното мнение, взаимопомощ, солидарност, справедливост, етика, умение за разумен компромис и т.н.

 

5. Да се обединим чрез създаване на Единна Мрежа на подобни общности и екоселища с подобна визия из цялата страна, Европа и света за връзка помежду ни.

/
template joomla by JoomSpirit