Принципи на екоселището

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

1. Основен принцип, приет от живеещите в Екоселището, е НЕНАСИЛИЕ – спрямо себе си /цигари, дрога, алкохол и т.н./ или спрямо други същества /месото като храна например/. Принципът на Ненасилие, т.е. Зачитане правото на живот на всяко същество, е мощен механизъм за СЕБЕОПОЗНАВАНЕ и САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, което пък е Цел на всеки член на Екоселището.

2. Водеща цел на всеки един от нас е да се самоосъзнава и самоусъвършенства като основна задача в Живота си, както и да се учи да работи в екип и да живее в хармония с природата и с другите.

3. РЕД, ЧИСТОТА, ДИСЦИПЛИНА И САМОНАБЛЮДЕНИЕ – ТОВА СА СЪЩО ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА МЯСТОТО, ОТ КОИТО СЛЕДВАТ ОСТАНАЛИТЕ:

4. Пазим мястото и личното си пространство чисти и подредени, защото тук няма обслужващ персонал. Всеки прави за себе си всичко, което му е необходимо и ако желае – помага и на другите в това. Това са ред и чистота.

5. Ние всички заедно тук пазим това място чисто от негативни мисли, чувства и думи. Затова вместо ”страхотно”, „ужасно”,”адски” и други подобни, използваме думите „чудесно, прекрасно, великолепно, възхитително, изумително, фантастично, приказно” и т.н. Това е чистота на словото и мисълта.

6. Има точно време за всяко нещо - за работа, за хранене и за общуване. При индивидуална нужда от разговор или съвет се стараем това да става във време, удобно за всички страни. Това е съобразяване и дисциплина.

7. В общуването си с другите хора следим за думите, чувствата, тона на гласа си и реакциите си. Намираме време да останем насаме със себе си, да направим анализ на деня, на всичко преживяно, чуто и казано. Обличаме се скромно и просто. Зачитаме морала на мястото и следим за своя. Това е самонаблюдение.

------------------------------------------------------------------------------------------

Подробности може да бъдат видени във Визията ни и Манифеста /В раздела „ЗА НАС”/

/
template joomla by JoomSpirit