Препоръки за ежедневна работа

ХРАНЕНЕ

- често и по малко

- мярката – нашата шепа

- храната – собствено производство

- по-голямото количество от дневната храна – плодове и зеленчуци в суров вид, без термична обработка

- не убивам, за да се храня, зачитам живота, правото на живот на всяко живо същество, пазя морала и етиката си

- не отнемам храната, която е предназначена за друго същество

- преди хранене – благославям храната, благодаря за нея и се свързвам с нея

- постоянен контакт със земята, която ни храни, зарежда и чисти, допирът до нея е целебен

ДИШАНЕ

- чист въздух, далече от градове и замърсени райони

- няколко пъти на ден бавни и дълбоки вдишвания

- често проветряване на помещенията

- максимално време в градината, в двора, навън

ВОДА – изворна или пречистена (филтрирана)

„ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ” са думите, които я програмират да бъде лековита. Могат да бъдат изказани или написани

ДВИЖЕНИЕ И ПОЧИВКА

- разтягане (работа в градината), движение, спорт, изправен гръб и усмивка

- разходки сред природата (на чист въздух)

- поддръжка на личното пространство чисто и подредено, изхвърляне на старото и ненужното

- творческа работа

- най-доброто време за лягане е 22 ч. и ставане не по-късно от 6 ч. Изгревът да ни сварва прави, за да активира сатва енергията – високата вибрация. Ако при изгрев слънце сме легнали – през деня работи тамас енергията – мудна, инертна, с ниска вибрация.

ОБЩУВАНЕ

- подкрепяща среда, хора, устремени към самонаблюдение и усъвършенстване, хора, които могат да дават и да получават. Само такива хора заслужават времето на търсещия себепознание.

- ежедневни духовни практики, беседи, разговори или споделяне

- поддържане на позитивно мислене

- позитивни думи - да се изхвърлят от речника думите с негативно послание към подсъзнанието. Негативните думи натрупват карма. Вселената не чува частичката „НЕ” и ни дава всичко, което казваме след нея. Затова е добре да отправяме исканията си, а не какво не желаем. Да следим за това КАКВО КАЗВАМ? Така изразяваме менталното си тяло.

- контрол над ТОНА на гласа. Работа върху смирението, за да няма ирония, сарказъм, гняв, осъждане или заяждане в тона. КАК КАЗВАМ? С тона изразяваме емоционалното си тяло.

- приемане на различията между нас, като си изясняваме разликата между  ХАРЕСВАМ и ПРИЕМАМ.

- Всеки ден работим върху едно качество. Препоръчителни са принципите за успех на Бенджамин Франклин:

1. Бъди умерен в изказванията и отношенията си с хората. Не преяждай и не се напивай.

2. Бъди тих. Говори тогава, когато това ще е от полза за другите или за теб. Избягвай безсмислени разговори.

3. Подреди нещата си. Нека всички твои неща имат своето място. Нека всяка част от твоя бизнес и дейности получават полагаемото им се време и внимание.

4. Бъди решителен. Имай волята да правиш това, което трябва и го прави без да губиш волята си.

5. Бъди пестелив. Не прави разходи, които няма да допринесат за твоето благоденствие или за това на други хора. Не пропилявай нищо.

6. Бъди предприемчив. Не губи време. Винаги бъди зает с нещо полезно. Премахни от навиците си всички дейности, от които няма полза.
7. Бъди открит и честен. Не си служи с измама. Мисли справедливо и когато говориш говори честно и открито.

8. Бъди справедлив. Не обвиняван някой, че ти е причинил вреди или е изпуснал ползи за неща, които всъщност са твои задължения.

9. Не бъди екстремен в думи и действия. Избягвай да нагрубяваш и да се караш с хората.

10. Бъди чист. Не показвай толерантност към нечистоплътно тяло, дрехи, навици или душа.

11. Бъди спокоен. Не оставяй дреболии или пък внезапно случили се проблеми да те безпокоят.

12. Бъди целомъдрен. Бъди възпитан и показвай добри маниери в отношенията с представителите на другия пол.

13. Бъди скромен. Научи се да подражаваш на хора с извисен дух като Исус, Сократ или Конфуций.

/
template joomla by JoomSpirit