Ежедневна молитва
До: Моите водачи и Закрилници
 
Моля и позволявам да бъдат излекувани всички болезнени спомени от всичките ми животи, които са съхранени във физическото ми тяло и в аурата ми.
Моля да се изчисти и препрограмира основата на моята низша природа.
Осъзнавам и изравнявам волята си с волята на Моя Висш Аз и БОГ. Нека всичко, което не е в хармония с честотите на по-висшите измерения да бъде изцелено и върнато към хармонията на радост, любящо намерение и мирно съвместно съществуване.
Моля да бъда включена в Космическата библиотека, където се съхраняват Вселенските Закони и Мъдростта на вековете.
Нека стана чист проводник на фините честоти на Светлината.
Нека бъде освободена Силата на Свещения огън в мен, на Кундалини.
Нека бъда научена да използвам ритъма на Свещеното дихание.
Нека Виолетовият пламък под краката ми ме обгърне с тази жизнена енергия на Промяна, да ускори процеса на трансформация на всички нечисти субстанции в и около мен /и децата ми/ и да ни защити от външни негативни влияния.
Интегрирам вибрационната формула на Изобилието, приемам я за своя Истина и става част от моя Енергиен Печат. Излъчвам тези честотни модели на Изобилието и създавам постоянен поток на Изобилие на добри неща.
Да се материализира фино, еволюирало съществуване и хармоничен живот.
Търся и приемам Изобилието от Любов, Радост, Мир, Творчество, добро здраве и съвместни удовлетворяващи взаимоотношения.
Обединявам Добродетелите на Божественото Съзнание и така се материализира всичко необходимо за живот в емоционален комфорт.
Следвам мисията си: Да бъда Съ-творец с Твореца, да бъде Едно, да творим ЗаЕдно!
Да живея в най-висшия си потенциал всеки миг!
Освобождавам се от старите ограничаващи модели. Хармонизирам всички аспекти на моето същество.
Аз съм силна и нежна и ориентирам Навън Вътрешната си Мъдрост.
Обединявам Мъдростта на Ума с Милосърдието на Сърцето.
Центрирана съм в Свещеното си Сърце и Вселената ми отвръща позитивно.
Говоря конструктивно, лаконично и уверено. 
Хармонизирам се с Интуицията на Висшия си Аз, усещам пулсирането на Божествената Светлина в сърцето си и виждам Божествената Искра в сърцето на всеки човек. Не осъждам, приемам и виждам положителното във всеки.
От външния свят приемам само това, което е любящо, поучително и разширява съзнанието ми.
Следвам стъпките: Проницателност - Намерение от Сърцето - Съзнателно действие и - Положителни прояви.
Позволявам на моя Висш Аз да ме обгърне със Светлина и да ме води и изпълва с все повече вдъхновени мисли.
Позволявам на Духа да се прояви чрез мен. Избирам да Му служа по най-добрия за Цялото начин.
С правото си на свободна воля и с одобрението на моя Висш Аз, моля могъщите сили на Ангелския свят и Светлината да ми помогнат да премина през тези времена на еволюция и промени с лекота и ловкост, да интегрирам и споделя духовните си знания, просветлена Истина и Мъдрост.
Приемам наметалото на лъчиста Светлина, което заслужавам, следвам своя Път и не се страхувам да съм различна.
Оставам центрирана в Сърцето и Душата.
Превъзмогвам противоположностите, където няма добро и лошо, право или не, а само хармонични и балансирани избори по Средния Път.
Правя само най-висшите избори за Благото на всички.
Любовта трансформира и обединява. Служа на Обединението.
Издигам се над ежедневните стресови ситуации така, че да мога да трансформирам моментите на раздор в моменти на спокойствие.
Разчитам на Висше напътствие и помощ. Обичана съм.
Благодаря на Ангелите и всички Светли Сили, които ме водят и напътстват!
Амин!
/
template joomla by JoomSpirit