Ежеседмични събития в Имението

Имение „РАДОСТ” организира
ВСЕКИ УИКЕНД събития 
с образователна, будителска, спортна и земеделска насоченост.
Започваме поредица от срещи-беседи на тема: 
„Промяната, която искам да видя в света
ВСЕКИ УИКЕНД ще разглеждаме различна сфера от живота ни – лична, 
партньорска, 
родители-деца, 
социална, 
образователна, 
будителска,
икономическа и други през погледа на Добротворчеството, 
Толерантността и Взаимопомощта 
с цел постигане на хармонични взаимоотношения.
Ще се учим: 
- да общуваме хармонично и да оставаме различни, 
- да приемаме и уважаваме различията си и същевременно да отстояваме вярванията си, 
- да различаваме кои убеждения са наши и кои са ни вменени от обществото /училище, църква или друга институция/, 
- да учим и спортуваме, да споделяме около масата и да работим със земята и всичко това с радост и в хармония.

 

/
template joomla by JoomSpirit